beschermen van nieuw leven

Beschermen van nieuw leven

Wij zijn er als zwangere vrouwen voor het eerst dromen over moeder worden en als jonge jongens en meisjes voor het
eerst op eigen kracht de wereld gaan verkennen. Dit maakt ons zoveel meer dan een fashion bedrijf. Wij zijn er om een
veilige en gezonde start te faciliteren voor jou en je kindje.

Veilig voor jou en je kindje

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie. Het is een Europese verordening over productie van en handel in chemische stoffen. Nine & Co. zal geen
van de stoffen of substanties gebruiken die vermeld staan in de richtlijnen van REACH.

CHILD SAFETY REGULATIONS

De European Child Safety Alliance is opgericht in 2000 met de ambitie om levens van kinderen veiliger te maken. Nine & Co. volgt de richtlijnen van deze organisatie, en heeft dit tevens opgenomen in de Code of Conduct. De baby- en kinderkleding van Noppies is daarom de veiligste keuze.

Veilige hechting

Wij willen dat elk kind in Nederland een gezonde, veilige en goede start heeft. Veilige hechting is voor een kind van groot belang. Bij een goede hechting ontwikkelt het kind basisvertrouwen en basisveiligheid. Een goede hechting met ouders in de eerste levensjaren is essentieel voor een voorspoedige ontwikkeling van een kind. Op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.

Kinderen die veilig gehecht zijn ontwikkelen meer zelfvertrouwen en voelen dat ze de moeite waard zijn. Vanuit die veilige hechting kunnen kinderen zich tevens hechten aan anderen en leren ze anderen te vertrouwen. Kinderen die goed zijn gehecht kunnen later meestal op een positieve manier omgaan met leeftijdgenoten en zijn in staat om hechte vriendschappen op te bouwen.

De belangrijkste periode voor hechting tussen een kindje en zijn
ouders zijn de eerste 1000 dagen: negen maanden zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Manifest 1001 Kritieke Dagen

Onderzoeken laten helaas zien dat 30 tot 40% van de kinderen in Nederland niet veilig gehecht is. Om hier aan bij te dragen is Nine & Co. samenwerking aangegaan met het Manifest 1001
Kritieke Dagen. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Stichting Babywerk
en de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). Samen met organisaties in het Manifest gaan wij activiteiten opzetten om ouders veerkrachtiger te maken en stress, met name in de eerste 1000 dagen, te helpen verminderen. Zo willen we een veilige en gezonde start voor alle kindjes en hun ouders faciliteren.

nl_NLDutch