Een duurzame keten

Een duurzame keten

Bij Nine & Co. vinden we een gezonde wereld voor jou en je kindje van groot belang. Daarom besteden we niet alleen
aandacht aan ontwerp, maar streven we ook naar een zo duurzaam mogelijk productieproces. We focussen op eerlijke
werkomstandigheden in de keten en een groeiend aandeel duurzame materialen in onze fashion items. We willen we
onze impact verkleinen en het milieu zo min mogelijk belasten.

Een duurzame productieketen

Wij werken aan goede en langdurige relaties met onze leveranciers. Goede, veilige en gezonde werkomstandigheden voor de mensen die onze producten maken vinden wij belangrijk. De volgende activiteiten helpen ons bij het creëren van een eerlijke en duurzame keten:

1.     We zijn zelf lid van BSCI (the Business Social Compliance Initiative) en willen dat onze producenten bij één van de sociale standaarden aangesloten zijn (BSCI, Sedex, WRAP of SA8000). Ons beleid is gericht op het stap voor stap optimaliseren van de arbeidsomstandigheden bij producenten, door middel van audits en verbeterplannen.

2.     Om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen, hebben wij ons producentenbestand teruggebracht van ruim 100 naar ongeveer 40 leveranciers.  Goede relaties met een kleinere groep leveranciers biedt ons de mogelijkheid goed te blijven communiceren. Onze collega’s van het design & productie team gaan elk jaar langs bij alle leveranciers om ontwikkelingen en de voortgang op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid te bespreken. Ook mensenrechten en werkomstandigheden horen hierbij. We vinden transparantie belangrijk en maken openbaar wie onze leveranciers zijn, via de Open Apparel Registry.

3.     We kijken altijd wat wij zelf kunnen doen om verbeteringen in onze keten te faciliteren. We willen eerlijk inkopen, wat betekent dat we in elke stap van het inkoopproces kijken wat er beter kan: van het selecteren van leveranciers tot het plaatsen van een order. In onze strategie staat onze analyse van de belangrijkste risico’s in onze keten, en hoe we hierop inspelen.
>> Lees meer in onze strategie

white-ampesand-50-50

Textiel Convenant

Om een duurzame productie verder te verankeren in onze bedrijfsvoering hebben we in 2017 het Textiel Convenant
ondertekend. Een initiatief van de Nederlandse overheid om
als sector gezamenlijk extra stappen gezet in de verduurzaming
van arbeidsomstandigheden en materialen.
Door ons aan te sluiten bij dit convenant kunnen we aansluiting
vinden bij relevante projecten en initiatieven van andere
bedrijven, overheden en stakeholders in de landen waar we
produceren. Zo bereiken we meer voor de textielindustrie dan
als bedrijf alleen.

Code of Conduct

De Code of Conduct is een wederzijdse gedragscode die Nine
& Co. heeft opgesteld en waarin staat vastgelegd aan welke
standaarden zowel onze producenten, als Nine & Co., moeten
voldoen. De Code of Conduct beschrijft fundamentele normen
en waarden voor al onze stakeholders. Zo hebben wij onder
andere vastgelegd hoe rekening gehouden moet worden met
het welzijn van mens, milieu en dieren. De Code of Conduct
van Nine & Co. is onder meer gebaseerd op conventies van
de International Labour Organization (ILO), de Universal
Declaration of Human Rights en de Code of Conduct van de
Business Social Compliance Iniative (BSCI).
Download hier onze Code of Conduct.

Duurzame materialen

Een belangrijke manier om onze productieketen te
verduurzamen, is het gebruik van duurzame materialen. Zo’n
65% van onze kleding wordt gemaakt van katoen, en daarom
focussen we ons op de groei van het aandeel duurzame
katoen. Daarmee verminderen we niet alleen het gebruik van
water, chemicaliën en pesticides, maar verhogen we ook het
gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen in onze producten.
Duurzaam katoen betekent voor ons: gecertificeerd biologisch
(GOTS CU1000217) of duurzame geteeld (ingekocht via the Better Cotton Initiative).

GOTS

Wanneer katoen gecontroleerd wordt door GOTS (Global
Organic Textile Standard) krijgt het de vermelding ‘biologisch
katoen’. GOTS richt zich op de gehele waardeketen: van boeren
tot makers, retailers en merken. Katoenboeren met deze
certificering zijn nu te traceren waardoor we als opdrachtgever
een transparant beeld krijgen van hun productieproces. We
kunnen daarom met zekerheid zeggen dat de katoenvezels zijn
geproduceerd volgens de richtlijnen die de GOTS stelt.
De belangrijkste punten van GOTS:
– Veilige arbeidsomstandigheden, geen discriminatie en geen
kinderarbeid
– Gebruik van een duurzaam afvalwatersysteem
– Geen gebruik van schadelijke stoffen of chemicaliën
– De gebruikte grondstoffen moeten volledig biologisch zijn

Better Cotton Initiative

In 2018 is Nine & Co lid geworden van het Better Cotton
Initiative (BCI). BCI stelt bepaalde eisen aan de productie om
conventioneel katoen duurzamer te maken. Katoenboeren
bepalen zelf welke manier van duurzaam telen het beste
bij hen past. De BCI helpt katoenboeren om op een betere
manier te verbouwen, wat kan leiden tot meer oogst en dus
meer omzet. Hierdoor kunnen ze investeren in een gezonde
en veilige werkomgeving. Daarnaast helpt de BCI om het
productieproces te verbeteren door het verminderen van
water- en energiegebruik.

Recycled en innovatieve materialen

Naast katoen komen viscose, polyester en polyamide veel voor
in onze fashion items. Deze stoffen bieden het comfort dat we
belangrijk vinden in onze (baby en maternity) producten. Om
de impact van deze materialen zoveel mogelijk te verminderen
kijken we naar de beste mogelijkheden en alternatieven, die
dezelfde eigenschappen en mate van comfort bieden als we
gewend zijn. Recycled polyester en duurzamer viscose (zoals
EcoVero) zijn goede voorbeelden van materialen die een
groeiende aandeel in onze collecties hebben. Deze stoffen
focussen op hernieuwbare bronnen en zorgen dat minder
energie en water nodig is tijdens productie.

Dierlijke materialen

De collecties van Nine & Co. bevatten over het algemeen geen dierlijke materialen of vezels. Nine & Co. gelooft dat het thema dierenwelzijn een menselijke verantwoordelijkheid is, waarin rekening gehouden moet worden met alle aspecten van het welzijn van dieren. Ons beleid onderstreept duidelijk dat alle producten, die voor Nine & Co. worden gemaakt, zonder enige schade of wreedheid tegen dieren geproduceerd moeten worden (en verbiedt het gebruik van o.a. bont, angorawol en veren). In welk stadium van de productie of deel van de keten dan ook. In het geval dat er dierlijke materialen in collecties voorkomen, streven we naar een veilige en humane behandeling van dieren en stellen we strenge eisen aan de herkomst van het materiaal.

Leefbaar loon

De manier waarop we onze
producten inkopen kan invloed
hebben op de werkomstandigheden
bij producenten. We hebben ons
inkoopproces geanalyseerd en per
stap bekeken hoe dit op dit moment
is ingericht en wat mogelijke effecten
hiervan zijn op producenten. Dit
stelde ons in staat verbeteringen te
identificeren om dit nog beter te laten
verlopen: met betere voorspellingen
en planning van orders en samples.
Met het doorvoeren van deze
verbeteringen creëren we ruimte om
te werken aan belangrijke thema’s
die hieraan verbonden zijn, zoals
werkomstandigheden en eerlijke
lonen.

Het optimaliseren van ons
inkoopproces helpt ons bij te dragen
aan het realiseren van leefbare lonen
voor alle makers van onze fashion
items. Een leefbaar loon is een salaris
waarmee de makers niet alleen
in hun maandelijkse levenskosten
kunnen voorzien, maar ook iets opzij
kunnen zetten om te sparen of voor
onvoorziene omstandigheden.

Zo kunnen de makers van onze items zichzelf (en hun gezin) financieel onderhouden en hebben zij de ruimte te investeren in een goed en gezond leven.Wanneer we met complexe thema’s zoals leefbaar loon aan de slag gaan, werken we altijd samen met (expertise) partners en (lokale) stakeholders. Zij helpen ons om activiteiten zo goed mogelijk vorm te geven.

nl_NLDutch