mvo-icoon-65-65

MVO op het hoofdkantoor

Het bouwen van een Happy World begint bij onszelf. Naast onze waardeketen hebben we impact in Nederland en breder
in Europa, waar onze medewerkers, warehouses en partners zitten. We investeren in onze eigen mensen en activiteiten,
op ons hoofdkantoor en met (kennis)partners.

Happy & betrokken medewerkers

Nine & Co. wil een werkplek zijn waar mensen trots zijn op wat ze doen en plezier hebben en energie krijgen van hun werk. Medewerker tevredenheid en trots moeten de sleutel zijn. Nine & Co. is een organisatie waar training, persoonlijke ontwikkeling en educatie serieus worden genomen en waar medewerkers in staat worden gesteld om hun knowhow en vaardigheden continu te ontwikkelen. We willen investeren in onze mensen.

Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat onze mensen weten wat een Happy World betekent voor Nine & Co. en dat zij weten hoe zij in hun dagelijkse werkzaamheden hieraan kunnen bijdragen. Daarom besteden wij veel aandacht aan duurzaamheid in company meetings en verschillende werkgroepen. Samen kunnen we het grootste verschil maken.

Ons warehouse

In samenwerking met Concern voor
werk heeft Nine & Co. circa tien
mensen met een beperking of afstand
tot werk een tijdelijke functie gegeven
in ons warehouse. Deze medewerkers
verzorgen arbeidsintensieve
seriematige werkzaamheden,
waarvoor ze zijn opgeleid door
Concern voor werk. Nine & Co. biedt
deze medewerkers een plekje op de
arbeidsmarkt, maar heeft ook veel
profijt van deze waardevolle ‘extra
handen’. We hopen in de toekomst
verder stappen te ondernemen met
dit concept.

Maatschappelijke partners

MVO Nederland

Nine & Co. is aangesloten bij MVO Nederland. Een organisatie die binnen verschillende sectoren bedrijven de kans biedt om samen stappen te maken binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als merk is Noppies lid van de werkgroep bij MVO Nederland die kleinere spelers ondersteunt in de markt bij het behalen van MVO doelstellingen. Noppies deelt in deze werkgroep haar kennis en netwerk om het MVO-beleid van andere deelnemers te formuleren, finetunen en te implementeren.

Convenant duurzame kleding & textiel

Het Textiel Convenant bestaat uit brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse rijksoverheid en maatschappelijke organisaties. Bedrijven die het convenant ondertekenen verplichten zich om misstanden in de keten tegen te gaan en focussen op 9 kernthema’s in hun verantwoord ketenbeleid en selectie van leveranciers. Deze belangrijkste thema’s omvatten discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid, maar ook leefbaar loon, gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers en het minimaliseren van milieu-impact. Nine & Co. is sinds 2017 aangesloten bij het Convenant en is trots op de ontwikkelingen die we sindsdien hebben doorgemaakt.

MODINT

MODINT is dé ondernemersorganisatie in mode-, interieur- en textielbranche. De taak van MODINT is om samen met haar leden te zorgen voor een waardevolle toekomst. Middels themabijeenkomsten, ronde tafeldiscussies en online discussiefora kunnen leden, zoals wijzelf, meepraten en meedenken over actuele onderwerpen in de modebranche.

BSCI

Nine & Co. is tevens aangesloten bij BSCI (Business Social Compliance Initiative), een organisatie die bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Dit doet BSCI middels één gezamenlijke Code of Conduct en één manier van implementatie en controle via audits. BSCI en lokale agentschappen brengen regelmatig een bezoek aan onze leveranciers in Turkije, China en India.

Arisa

Arisa is een NGO in Nederland die bijdraagt aan het ondersteunen en beschermen van mensenrechten in Zuid-Azië, in samenwerking met lokale organisaties. De kennis van Arisa helpt ons in het richting geven aan ons beleid, en inzicht te laten groeien in (lokale) risico’s in onze productielanden.

nl_NLDutch